Rộ tin Phi Nhung bị tổn thương phổi nghiêm trọng, Việt Hương nhanh chóng lên tiếng