Ronaldo kiểm tra y tế ở Lisbon, ra mắt MU vào 11/9