Cập nhật tình hình Covid-19

Rửa tay đúng cách với dung dịch có cồn phòng, chống COVID-19

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách.

Khi không có xà phòng và nước sạch có thể rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/rua-tay-dung-cach-voi-dung-dich-co-con-phong-chong-covid19/695869.vnp

Tags: xà phòng  |  nước sạch  |  dung dịch rửa tay