SCIC được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tin tức mới nhất về SCIC được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên