Samsung đang xây dựng trung tâm R&D 220 triệu USD tại Hà Nội