Sản lượng ôtô của Anh giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ