Sản phụ mắc Covid-19 sinh con thành công trong khu điều trị bệnh nhân