Sẵn sàng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân Lào

Vào ngày 5/12, tại huyện Sê pôn, tỉnh Sa văn la khẹt, Lào sẽ chính thức diễn ra Chương trình khám chữa bệnh chung giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Lào năm 2021. Chương trình được tổ chức liên tục trong 4 ngày, tại cả hai địa phương của hai nước là huyện Sê-pôn, tỉnh Sa văn la khẹt, Lào và huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những hoạt động quan trọng và thể hiện tinh thần gắn bó, nghĩa tình giữa hai nước một cách thiết thực và là hoạt động hướng tới Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất.

Chủ nhật, 05/12/2021 14:20

Thời sự