Sẵn sàng tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng dịch

Phóng sự ảnh - Số 2403: "Sẵn sàng tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng dịch".

Thứ tư, 18/08/2021 12:42

Thời sự