Sản xuất 3 tại chỗ gặp khó, doanh nghiệp kiến nghị giải pháp linh hoạt

Mô hình sản xuất '3 tại chỗ'(sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ) áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang trong bối cảnh dịch nhưng khi áp dụng tại 19 tỉnh, thành phía Nam thì chưa thành công.

Theo các doanh nghiệp chia sẻ, khó khăn lớn nhất trong việc triển khai là cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp không đủ điều kiện đáp ứng phòng chống dịch, chi phí thực hiện lớn./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/san-xuat-3-tai-cho-gap-kho-doanh-nghiep-kien-nghi-giai-phap-linh-hoat/733459.vnp

Tags: Mô hình sản xuất 3 tại chỗ  |  sản xuất  |  ăn uống  |  nghỉ ngơi tại chỗ  |  doanh nghiệp  |  dịch COVID_19  |  19 tỉnh  |  thành phía Nam