Sáng 12/10, không ca mắc mới COVID-19, xử lý nghiêm trường hợp khai báo y tế không trung thực