Sáng 12/6: Thêm 68 ca COVID-19 trong nước, Việt Nam vượt mốc 10.000 bệnh nhân