Sáng 14/10, không ca mắc COVID-19, phải giám sát, quản lý chặt chặt người nhập cảnh