Sáng 15/10 không ca mắc COVID-19, xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện cách ly theo quy định