Sáng 22/9 Hà Nội có 1 ca Covid-19 ở quận Thanh Xuân