Sáng 6/12, các trường THPT trên toàn TP Hà Nội rộng mở đón chào học sinh lớp 12