Sang Thái Lan, ĐT Việt Nam được luyện quân trên 'đất lành' của Đặng Văn Lâm