Sáng nay có 1 ca Covid-19 tại Bắc Ninh, hơn 56.300 người đã tiêm vắc xin