Sáng tạo, trách nhiệm trong khám, chữa bệnh

Là một trong những cơ sở y tế hàng đầu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần, Quân khu 9) đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và triển khai nhiều kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh (KCB), giúp người bệnh an tâm điều trị, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên, giảm đáng kể chi phí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu KCB của thương binh, bệnh binh, bộ đội và nhân dân trong khu vực.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, bệnh viện đã có những cách làm sáng tạo để thực hiện có hiệu quả việc KCB bảo hiểm y tế. Bệnh viện thành lập Tổ tư vấn KCB, Tổ giám sát thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT), từ đó, việc KCB BHYT tại bệnh viện luôn đạt hiệu quả cao, minh bạch, chính xác, giúp bệnh nhân an tâm trong điều trị.

Đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Quân y 121.

Nhân viên bệnh viện làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh.

Hoạt động của Tổ tư vấn khám, chữa bệnh.

Thực hiện điều trị cho quân nhân.

Cấp phát thuốc cho các đối tượng thuộc diện BHYT.

Nhân viên bệnh viện thẩm định và xử lý hồ sơ bệnh án sử dụng BHYT.

Theo Chùm ảnh của TUẤN HUY/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-trach-nhiem-trong-kham-chua-benh-644543

Tags: Bảo hiểm Y tế