Sao Việt mặc thiếu vải đi chùa: Minh Tú, Chi Pu mặc ngắn, Hoàng Thùy như không có quần