Sát ngày hẹn trả cổ tức 2016 và 2017, SJS thất hứa lần thứ 5 với cổ đông, thậm chí muốn dời đến cuối năm 2020

Sudico (SJS) vừa cho biết trong năm 2019 sẽ có đủ nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2016 và cổ tức năm 2017 theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay kết quả cổ đông nhận được là lời 'hẹn' lần thứ 5.

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HoSE: SJS) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt.

Theo đó, đối với cổ tức năm 2016, Công ty dự kiến thanh toán vào ngày 31/12/2020, thay vì ngày 30/9/2019 như thông báo trước đó. Cổ tức năm 2017 cũng dự kiến chi trả vào ngày 31/12/2020 thay vì chi trả thành 2 đợt vào ngày 30/9/2019 và 31/12/2019.

Cổ tức năm 2016 được SJS chốt trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá. Cổ tức năm 2017 được chốt chia thành 2 đợt trả bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 10% mệnh giá.

Sudico đã có 4 lần xin 'khất' cổ tức năm 2016, lý do chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Kết quả, SJS từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) gửi văn bản nhắc nhở nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Phản hồi, mới đây SJS đã công bố văn bản giải trình về nguồn tiền chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt. Ghi nhận, nguồn vốn chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông của Sudico chủ yếu từ nguồn thu tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác, công nợ hiện nay với khách hàng tại dự án Nam An Khánh và các dự án khác là 285,5 tỷ đồng.

Trong thời gian vừa qua do các đối tác chậm trễ thanh toán, dẫn đến Công ty bị thiếu hụt nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017. Hiện tại, Sudico đã làm việc cụ thể với từng đối tác, khách hàng và đã đề ra các biện pháp quyết liệt trong công tác thu vốn tại các dự án.

Sudico cho biết trong năm 2019 sẽ có đủ nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2016 và cổ tức năm 2017 theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay kết quả cổ đông nhận được là lời 'hẹn' lần thứ 5.

Giao dịch cổ phiếu SJS.

Liên quan đến SJS, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kết luận của Phó Chủ tịch Cao Tường Huy tại cuộc họp với Công ty về dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng (giai đoạn 1) và thực hiện quy hoạch phân khu 1/2.000 khu vực đảo Ngọc Vừng, quy hoạch chi tiết 1/500 phân khu B của Khu dịch vụ và nghỉ dưỡng khu vực đảo Ngọc Vừng, Vân Đồn .

Theo văn bản vừa được ban hành, giai đoạn 2000 - 2005, Sudico và các công ty thành viên đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh. Mặc dù được tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhưng phần lớn các dự án này đều không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.

Riêng dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng được UBND tỉnh giao Sudico triển khai từ năm 2004 với tổng diện tích 28,7ha. Đến năm 2017, sau 13 năm triển khai thực hiện, dự án mới đưa vào khai thác giai đoạn một (diện tích 2,52ha) với 10 căn Bugalow (một tầng), tổng diện tích xây dựng 675 m2; lượng khách du lịch lưu trú tại dự án rất ít. Chủ yếu là khách nội bộ của công ty, hiệu quả đầu tư của dự án rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của đảo Ngọc Vừng.

Đến nay, tỉnh đề nghị Sudico hợp tác, trả lại dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng để tỉnh Quảng Ninh thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt đẳng cấp quốc tế, phát huy, khai thác được tiềm năng, thế mạnh du lịch của đảo Ngọc Vừng, Vân Đồn.

Theo Túc Mạch/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/sat-ngay-hen-tra-co-tuc-2016-va-2017-sjs-that-hua-lan-thu-5-voi-co-dong-tham-chi-muon-doi-den-cuoi-nam-2020-42019209133530179.htm

Tags: Cổ đông  |  chi trả  |  tiền mặt  |  nguồn vốn  |  đảo Ngọc  |  các dự án  |  Văn bản