Sau 1 ngày công chiếu, 'Điên Tối' đạt hơn 5 triệu view trên các hạ tầng số