Sau 14 ngày không có ca cộng đồng, Đà Nẵng ghi nhận 2 người dương tính SARS-CoV-2