Sau 43 ngày không có ca mắc mới COVID-19, Hải Dương có 1 ca nhiễm trong cộng đồng