Sau H&M, loạt thương hiệu Chanel, Gucci, UNIQLO, Zara,... cũng đăng bản đồ 'đường lưỡi bò'