Sau các lệnh cấm vận từ Mỹ, Huawei tuyên bố ngừng sản xuất dòng chip Kirin