Sau làn sóng dịch thảm khốc, Indonesia lo ngại đợt lây nhiễm thứ ba