Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo sở hữu khối tài sản trên 3.500 tỉ đồng