Sau ngày 31-12-2021 phải trả phí khi dán thẻ thu phí tự động không dừng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 19/2020/ QĐ-TTg ban hành ngày 17-6-2020 của Chính phủ, sau ngày 31-12-2021, người dân phải trả phí khi dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC) với mức phí là 135.000 đồng/thẻ. Trước thời điểm nói trên, việc dán thẻ được thực hiện miễn phí.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện cả nước có hơn 2 triệu ô tô đã dán thẻ thu phí không dừng trong tổng số hơn 4 triệu xe. Tuy nhiên, đến nay chỉ khoảng 60% phương tiện sử dụng dịch vụ này.

Trước tình hình đó, Tổng cục đã đề nghị các sở giao thông - vận tải, nhà đầu tư BOT, đơn vị cung cấp dịch vụ ETC tăng cường thực hiện tuyên truyền, dán thẻ đầu cuối thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ. Đồng thời, bố trí lực lượng dán thẻ tại các trạm thu phí; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử nghiêm chủ phương tiện không dán thẻ song vẫn đi vào làn ETC.

Theo Tuấn Lương/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1019136/sau-ngay-31-12-2021-phai-tra-phi-khi-dan-the-thu-phi-tu-dong-khong-dung

Tags: Thu phí tự động không dừng  |  phí etc  |  dán thẻ tự động không dừng