Sau nới lỏng, người Hải Phòng thích nhất là tập thể dục