Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên thông báo đã khánh thành xây dựng 2 cầu hư hỏng do lũ tại Thanh Chương, Nghệ An