Saudi Arabia có bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh từ Bắc Phi