Cập nhật tình hình Covid-19

Sẽ cấp QR Code cho người đã tiêm chủng Covid-19 để cấp hộ chiếu vaccine

Cấp QR Code cho từng người để tiến tới cấp hộ chiếu vaccine, Bộ Y tế vừa có yêu cầu các đơn vị y tế thống kê danh sách chi tiết người đã được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19…

Các đơn vị y tế thống kê danh sách chi tiết người đã được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19… Ảnh: Slynews

Theo Bộ Y tế, yêu cầu này nhằm thực hiện việc cấp và theo dõi số lượng giấy xác nhận tiêm chủng phòng Covid-19 cho người dân bằng chữ ký số, đảm bảo cho mỗi người dân đã tiêm chủng có QR Code với đầy đủ các thông tin tiêm chủng.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế đã triển khai việc tiêm chủng phòng Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo, thống kê danh sách chi tiết đối tượng đã được cấp giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tính đến ngày 22/7/2021.

... nhằm hướng đến cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được quốc tế chấp nhận. Ảnh: Internet

Việc này cũng nhằm 'hướng đến cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được quốc tế chấp nhận, xác thực hộ chiếu vaccine của nước ngoài vào Việt Nam', Bộ Y tế cho biết.

Đối với các đơn vị không tự tổ chức được tiêm chủng thì cần liên hệ, thông báo với các cơ sở tiêm chủng đã tổ chức tiêm chủng cho đơn vị mình để thực hiện báo cáo thống kê, Bộ Y tế nêu rõ.

Theo Bộ Y tế, hiện các đơn vị được thực hiện tiêm chủng trong cả nước gồm có 63 sở y tế các tỉnh thành và 88 đơn vị là các bệnh viện, viện, tổ chức trong hệ thống y tế.

Tính đến thời điểm này Việt Nam đã có hơn 10 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Cả nước có 4.153.809 người được tiêm chủng, riêng tại TP Hồ Chí Minh là 1.039.652 người.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doi-song/se-cap-qr-code-cho-nguoi-da-tiem-chung-covid-19-de-cap-ho-chieu-vaccine-56340.html

Tags: Covid 19  |  Bộ Y  |  Việt Nam  |  Slynews Theo Bộ Y  |  QR code  |  Bộ Quốc  |  Bộ Công  |  Internet Việc  |  Theo Bộ Y  |  TP Hồ Chí Minh