Sẽ thanh tra các công ty chứng khoán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã xuất hiện tình trạng chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa - Dân trí.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan đến việc tuân thủ các quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm.

Các công ty chứng khoán được yêu cầu tuân thủ nghiêm Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trong việc thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; dịch vụ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; dịch vụ đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu.

Các công ty chứng khoán cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về chế độ báo cáo tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã xuất hiện tình trạng chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong chưa đầy 1 tháng, Bộ Tài chính đã liên tiếp đưa ra 3 cảnh báo về rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia vào trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo Ban Thời sự/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/se-thanh-tra-cac-cong-ty-chung-khoan-lien-quan-den-trai-phieu-doanh-nghiep-20210917124413654.htm

Tags: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  |  công ty chứng khoán  |  nhà đầu tư chứng khoán