Sẽ xử lý 4 xe biển xanh dừng giữa cầu Nhật Lệ để... chụp ảnh