SeABank và Tập đoàn BRG ủng hộ 18 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19