Shipper tự xét nghiệm Covid-19 - chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao lây nhiễm cộng đồng