Siết chặt quản lý tài khoản mạng xã hội của người nổi tiếng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và các đơn vị liên quan quản lý thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là tài khoản mạng xã hội những người nổi tiếng.

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy thuộc Trung ương, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

 Siết chặt quản lý tài khoản mạng xã hội của người nổi tiếng. Ảnh minh họa

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thời gian qua công tác quản lý mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới đang bộc lộ nhiều mặt trái đáng lo ngại. Tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, công kích, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; quảng cáo, thông tin sai sự thật về sản phẩm; thông tin thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục đã ảnh hưởng tiêu cực, gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Đặc biệt, lợi dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới trên Internet, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị đã phát tán nhiều thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Từ thực tế này, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, có giải pháp quản lý chặt chẽ và hiệu quả mạng xã hội, đặc biệt là những mạng xã hội xuyên biên giới.

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý thông tin trên Internet, nhất là quy định đối với những tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân người nổi tiếng, các KOLs - những người có ảnh hưởng trên môi trường truyền thông số.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, lợi dụng mạng xã hội tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội; có biện pháp xóa bỏ tận gốc, triệt để các trang mạng mạo danh cá nhân, tổ chức, các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Bộ TT&TT chỉ đạo đẩy mạnh công tác dự báo, nắm bắt tình hình; thực hiện định danh tài khoản xã hội của các tổ chức, cá nhân; nghiên cứu, xây dựng hệ thống rào cản mang kỹ thuật nhằm chặn, lọc, xử lý thông tin độc hại, sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển và quản lý thông tin trên mạng xã hội; phối hợp với các tổ chức quốc tế và cơ quan có thẩm quyền để xác minh, truy vết và xử lý những tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật Việt Nam.

Về phía các cơ quan báo chí, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan cần đề cao trách nhiệm chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng của báo chí trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái vì cộng đồng;

Lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội...

Theo Hà Thanh/Kinh tế và Đô thị Link Gốc:           Copy Link
http://kinhtedothi.vn/siet-chat-quan-ly-tai-khoan-mang-xa-hoi-cua-nguoi-noi-tieng-428370.html

Tags: quản lý  |  tài khoản mạng xã hội  |  người nổi tiếng