Singapore - Malaysia mở cửa biên giới chung sau gần 2 năm đóng cửa