Singapore thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với du khách đến từ 6 quốc gia châu Âu