Sinopharm khẳng định vaccine của hãng an toàn với trẻ em từ 3 tuổi