Sinopharm thông báo phát hiện kháng thể mạnh chống lại biến thể Delta