Sở Y tế Bình Dương: Hơn 47.000 F0 đang điều trị tại nhà​