Sở Y tế TP.HCM đề nghị cho bệnh viện tư thu phí bệnh nhân Covid-19