Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn