Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào giảm xuống mức 3 con số