Số ca mắc mới có chiều hướng giảm, Lào kêu gọi người dân đi tiêm chủng