Số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam liên tục giảm