Số ca nhiễm Covid-19 và tử vong tại Italia lại tăng đột biến