Bầu cử Quốc hội và HĐND

Số điện thoại, email tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh về bầu cử từ các địa phương

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có thông báo gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số điện thoại, email, fax để tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh về bầu cử từ các địa phương.

Theo đó, để bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ quá trình theo dõi và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cả nước diễn ra vào 23/5/2021, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trân trọng thông báo số điện thoại, email, fax để tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh về bầu cử từ các địa phương.

Cụ thể, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia bố trí 5 số điện thoại để tiếp nhận thông tin từ các địa phương:

5 số điện thoại tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh

về bầu cử từ các địa phương . Ảnh: TL

Theo BL/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/so-dien-thoai-email-tiep-nhan-thong-tin-bao-cao-nhanh-ve-bau-cu-tu-cac-dia-phuong-581112.html

Tags: báo cáo  |  tiếp nhận  |  thông tin  |  điện thoại  |  địa phương  |  quốc gia  |  Hội đồng  |  văn phòng  |  Đại biểu  |  thông báo